Zářící oči 2.

Ve spolupráci s němckou Nehemií/AVC pořádáme již druuhé setkání s názvem - ZÁŘÍCÍ OČI!!!