Nejbližší akce

Srdečně vás zveme na nedělní bohoslužbu 27. května v 16:30 v sále Záložny. Můžete se těšit na inspirativní slovo, svědectví ze života, písně, občerstvení, přátelskou atmosféru.
Další bohoslužba bude 24. června. 
 
Srdečně vás zveme na setkání pro manželské páry ve Vyškově.
 

 

 

 

AC Rousínov se představuje…

Jsme církev, která je otevřená pro každého

      Jsme církev, která je státem registrovaná

            jsme církev, která je státem podporovaná

               Jsme církev, která tu je pro Vás!!!

Občas se setkávám s dotazem, co to vůbec Apoštolská církev je, v čem se liší od ostatních církví, jaká jsou její specifika. Rád bych ji tedy představil a napsal něco málo o její činnosti:

 Apoštolská církev v ČR patří mezi evangelikální církve. Evangelikalismus označuje konzervativní větev protestantismu, která se vyznačuje důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry a Božího zjevení; mimoto je pro evangelikály velmi podstatný důraz na evangelizaci, pokání a duchovní znovuzrození člověka. Evangelikální společenství v České republice jsou obvykle malá, ale na druhé straně poměrně živá a rychle rostoucí. To, co se dnes označuje slovem evangelikalismus, bylo dříve v českém prostředí nazýváno probuzenectví.

    Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi  letniční církve (důraz na působení Ducha svatého, věří v dary uzdravení, zjevení, proroctví, mluvení v jiných jazycích…), které jsou sdruženy celosvětově v „Pentecostal World Conference“ a v rámci Evropy v „Pentecostal European Fellowship“. Apoštolská církev byla povolena a zaregistrována státem v lednu 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

    Naše bohoslužby jsou provázené moderními písněmi, kázáním na zajímavá témata, svědectvími o Božím jednání v našich životech. Po bohoslužbách si někdy ještě povídáme třeba u kávy a něčeho dobrého k snědku.

 

    Všechny naše akce jsou otevřené pro veřejnost. 

pastor Viktor Baláž

PRAVIDELNÉ ROZPISY

ROZPIS SKUPINEK

1) vyučování -  Pavel Vik
2) modlitby a chvály   

Každý čtvrtek od 19hod. v MC Pohádka, Tyršova.

 

k

             (Rousínov, Skálova 35, nad Salonem Kleopatra)Pro bližší info: Monika 737 755 560 popř. mail: acrousinov@gmail.com