Royal Rangers

 

Pravidelné schůzky v Rousínově dočasně přerušeny. Možné navštěvovat klub ve Vyškově - viz www.rr.vys.cz

Kontakt na vedoucího:

Ing. Pavel Vik, +420 736627428, pavel.vik3@seznam.cz

Zlaté pravidlo Royal Rangers:

"Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně."

 

Kdo jsme:

 • mezinárodní křesťanská organizace pro děti školního věku
 • občanské sdružení pracující v ČR s více než tisícem dětí
 • založena v roce 1906 v USA, 1981 v Evropě, 1996 v ČR
 • v červnu 2007 ve Vyškově (jsme součástí této práce - blíže www.rr.vys.cz)
 • a v březnu 2012 v Bučovicích
 • v roce 2007 udělen čestný titul "Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Naše cíle a činnost:

 • kladné ovlivnění výchovy mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky
 • rozvoj čtyř oblastí života: fyzické, sociální, duševní a duchovní
 • rozvoj a utužování kladných vlastností dětí s důrazem na zdravý a plnohodnotný život
 • vedení dětí k životu bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech
 • objevování a rozvoj jejich nadání, rozšiřování okruhu zájmů i vědomostí dětí
 • zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující všestranné vědomosti a dovednosti dětí
 • klubová činnost formou pravidelných schůzek
 • organizování výletů, víkendových pobytů, sportovních a kulturních akcí
 • tábory Royal Rangers jako vyvrcholení celoroční aktivity

Program:

Zahrnuje všechny oblasti života:

 • život v přírodě - základy táboření, poznávání přírody a její ochrana, samostatnost a soběstačnost i v obtížných situacích, práce s nářadím, lanem a zacházení s ohněm
 • zdraví, bezpečnost - poskytování první pomoci, základy bezpečnosti při práci, sportu a v přírodě, základy zdravého života bez závislostí na alkoholu a drogách
 • sociální oblast - základy společenského života, úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším, starším a strádajícím, odpovědnost, přátelství, úcta ke všemu živému
 • základní principy křesťanství - seznámení s biblickými příběhy a jejich využití v běžném životě, poznávání hlavních bodů křesťanství na základě zlatého pravidla Royal Rangers

Pro koho:

 • děti od 6 - 14 let (jiný věk dle domluvy s vedoucím)
 • program je otevřen pro zájemce i v průběhu roku
 • stačí přijít v době pravidelné týdenní schůzky kdykoliv během roku